item3

DITT BYGGPROJEKT FÖR DET EGNA LIVET, I EGENSKAP AV CHEF/LEDARE ELLER SOM EGENFÖRETAGARE

 

Vilka är dina hörnstenar idag? Vilka stenar har du byggt ditt nuvarande liv på?

Hur ser materialet ut? Är det hållbart, hård granit eller sandsten eller kanske lite blandat av vad du under livet medvetet samlat på dig eller vad som bara kommit till dig mest av en slump?

Står dina stenar på en fast grund – kan den behöva förstärkas? Vad är det du ser?

Pekar ditt bygge rakt upp i skyn eller ser det både vint och riksfyllt lutande ut? Det väsentliga är att du känner om det har balans eller inte. Det vill säga såväl ditt privat- som ditt arbetsliv.

Hur länge har vi inte trott att det lutande tornet i Pisa ska rasa – men det står ännu. Har man möjligen bara fått gå in och staga upp det lite?

Om du känner att det behöver vidta en del åtgärder – hur ska du då gå vidare?

Bygga vidare på bredden, på höjden eller kanske ta bort några stenar?

Hur många stenar kan och vill du lägga på ytterligare? Och varför? Ska du bygga upp dem från grunden, lägga dem vid sidan av dem du redan har eller bygga vidare på toppen? Behöver du ta bort någon sten som inte passar in och som riskerar det vidare bygget. Vad för slags stenmaterial behöver du?

Du vill se en förändring av något slag. Då finns all anledning att börja fundera över vilken förändring och vilket helhet som du vill se.

Börja med att inventera din tillgång på lämpliga stenar att bygga vidare med!

Vilka stenar passar in i mitt bygge? Vilken form ska de ha? Vad behöver jag för att komma vidare, något eller någon som kan hjälpa mig?

Det är dagens situation som gäller som utgångspunkt. De nästa stegen du tar är för den närmaste framtiden. Och på lång sikt — hur kan investeringen se ut som du kan göra nu? För ett för dig framgångsrikt bygge med bra avkastning, kanske på kort men också på längre sikt?

Det är viktiga frågor att ställa dig inför nästa steg i ditt livsviktiga byggprojekt!

Får jag som coach vara med dig, möta dina frågeställningar, inspirera och motivera dig – och se ditt bygge växa fram skulle jag uppskatta det.

Du är så välkommen att kontakta mig.

vinjett

Startsida

Vem är du?

Vem är jag?

Jobbcoaching

Karriärcoaching

Ledarskap

Kontakt

item3a1
Logotypnr5