item3

KARRIÄRAVVECKLING ELLER KARRIÄRUTVECKLING


Karriärcoaching fokuserar på ditt yrkesliv och syftar till att stötta dig som individ att hitta din rätta plats, sätta nya mål och att nå dem. Det kan vara såväl karriärutveckling som avveckling av det yrkesliv du nu har.

Inom karriärcoaching får du stöd och hjälp att möta de utmaningar du ställs inför – om du ska gå vidare inom din nuvarande arbetsplats, din nuvarande position eller ta reda på vad du egentligen vill få ut av arbetslivet. Kanske söka en ny tjänst eller arbetsplats.

Här stöttar dig en karriärcoach.

Att göra ”rätt” karriär, dvs finna sin optimala plats i yrkeslivet under olika skeden i livet är några förunnat men vad de flesta av oss skulle vilja uppnå. Att hitta balans efter de egna förutsättningarna och livsramarna.

Med uttrycket ”att göra karriär” brukar man mestadels mena att klättra uppåt i hierarkin, bli chef och att inta högre positioner i yrkeslivet. Att driva eget företag och utveckla sin verksamhet kan sägas vara detsamma.

Och det är en resa som är utmanande för dig själv, en resa där man tänjer på sina gränser och finner att man utvecklas och använder sina resurser. Ibland finner man att man blir uppslukad, både av sitt egna intresse att gå vidare men också av de krav klättringen innebär- att resan kräver mer än vad man hade räknat med, att livet i sin helhet kommer i obalans.

Det kan vara dags – kanske helt nödvändigt att göra en förändring.

Är det bara mindre förändringar jag behöver göra eller är de genomgripande?

Vart vill jag? Hur mycket är jag beredd att satsa? Vågar jag ta steget? Hur förverkligar jag det? Och vad kommer det att innebära för mitt liv utanför yrkeslivet?

Frågorna är många, svaren finns kanske redan hos dig men är svårfångade och kräver oftast att frågorna bli uttalade och ifrågasatta ur många infallsvinklar.

Hos mig som karriärcoach konkretiserar du såväl dina drömmar som tankegångar och bestämmer vad du vill uppnå och när, med delmål och slutmål…

Som någon har sagt; ett mål är en dröm med en deadline.

Hos karriärcoachen får du stöd och hjälp att hitta rätt och våga ta steget;

Den som tvekar inför varje steg kommer att leva sitt liv på ett ben. (Kinesiskt ordspråk)


Det är aldrig för sent att staka ut ett nytt mål – en ny riktning!

vinjett

Startsida

Vem är du?

Vem är jag?

Jobbcoaching

Karriärcoaching

Ledarskap

Kontakt

item3a1
Logotypnr5