item3a

COACHANDE LEDARSKAP

Vad är ett coachande ledarskap?

Coachande ledarskap är ett förhållningssätt som bygger på kommunikation och samspel. Man kan också kalla det ”det pedagogiska ledarskapet”.

Man kan se olika sätt att utöva chefskap med nedan förenklade avgränsningar:

Den traditionelle chefen finner man ofta i organisationer med rötter långt tillbaka i tiden. Den traditionelle chefen planerar, delar ut order, styr, kontrollerar och pekar med hela handen, som sämst genom ”management by fear”.

Ledaren formulerar visioner, skapar förändringsbenägenhet i organisationen, ger anställda en helhetssyn och tydlighet var de befinner sig i helheten , visar på hur arbeta mot samma mål, motiverar och inspirerar de anställda.

Coachen hjälper andra att leda sig själva. Uppmuntrar andra att formulera egna mål. Ser misslyckanden som ett sätt att lära och växa. Skapar en självledande kultur i organisationen och leder sig själv.


Varför ett coachande ledarskap?

De chefer som genomgår coaching tar naturligt till sig ett cochande arbetssätt gentemot sina medarbetare som i sin tur arbetar mer självständigt och kräver ett coachande ledarskap. Det leder till större delaktighet, medarbetare som presterar mer och bättre chefsvardag.

Ingredienserna till en god ledartårta innehåller: situationsanpassat ledarskap, stärkande av medarbetarna självkänsla, engagemang, lyhördhet, lära känna sina medarbetar och plocka fram inre resurser, frihet under ansvar, tydlighet, respekt och integritet.


Två olika coachingprogram för chefer

Coaching av chefer/ledare och medarbetare – riktar sig till individen och individutveckling

Coachande ledarskap – coaching för att omdefiniera chefsrollen, för att skapa en ny relation mellan chef och medarbetare. Samarbete – chefen hjälper andra att leda sig själva

Här gäller ofta en flytande gränsdragning med starka kopplingar till varandra


När och varför coaching som metod för företaget?

• Vid organisationsförändringar

• Vid kompetensutveckling

• Vid kvalitetsutveckling

• Vid infogande i företagets personalpolitik


Vad kan jag som coach bidra med?

Under mitt breda och långa yrkesliv har jag verkat som linjearbetare, specialist eller chef och ledare i stora organisationer och mindre företag. Jag har varit chef och ledare i många år och naturligtvis själv haft chefer och ledare högre upp i hierarkin. Ofta har jag kunnat välja mina chefer – men inte alltid. Ibland har det visat sig att chefen också är en naturlig ledare.Ibland att chefen är endast chef. I de fall jag själv kunnat välja har jag valt chefer som förstått värdet av och utövat ett coachande ledarskap.

Jag har gått igenom omorganisationer, sammanslagningar av företag, byggt upp nya verksamheter, avvecklat verksamheter, deltagit i nedläggning av företag.Och sett hur såväl mitt som andras agerande påverkas av stora förändringar och hur man bra såväl som mindre bra hanterar chefer och medarbetare i dessa lägen. Mina erfarenheter är därför en källa att ösa ur vad gäller chefskap och ledarskap såväl som medarbetare och själv chef och ledare.

Min egen övertygelse som jag burit med mig i hela mitt yrkesliv är att ett coachande ledarskap är det mest givande vad gäller framgång för företaget som för medarbetarna.

Kontakta mig för diskussion om upplägget för Dig personligen eller för företaget och hur jag som coach kan ge verktyg till utveckling och förändring.

item3a1
vinjett

Startsida

Vem är du?

Vem är jag?

Jobbcoaching

Karriärcoaching

Ledarskap

Kontakt

item3a2
Logotypnr5