item3

LIVSTRÄD

 

Det du håller i din hand är ditt eget liv, ditt livsträd.
Vad är det du vill med detta träd? Hur ska det förändras och utvecklas i fortsättningen?

Ska det få växa sig starkt mot himlen eller kanske bli en bonsai, beskuren men på omsorgsfullt sätt — ett konstverk. Båda alternativen kräver en hel del vård, omsorg och tillförsel av näring.

En bonsai som du som odlare formar efter ditt eget sinne och där du observerat och tagit vara på den inneboende potentialen. Och du och andra ser utvecklingen utåt men den går också hand i hand med utvecklingen inåt, i trädets rotsystem. Under hela processen är det lärandet hos odlaren som för framåt, som gör att trädet är levande och att det växer.

Många gånger under växandet behöver man be om råd och få hjälp att fokusera på det väsentliga i odlandet. Det är då man gärna vänder sig till någon som har erfarenhet och överblick och som finns där när odlingsalternativen hopar sig och besluten ska fattas hur gå vidare. Och detta för att få uppleva det vackra och livskraftiga träd man önskar sig.

Det är närliggande att översätta ett naturens träd med ett mänskligt livsträd, eller hur?
Vilket mål har du för ditt livsträd?


Fokusera på det väsentliga

Som människor lever vi under både lika och olika betingelser som träden och vi alla är beroende av den omgivning vi lever med. Vi människor är också beroende av de förutsättningar andra och framför allt vi själva skapar i vårt liv. Vad du vill är dock alltid kopplat till vem du är och vem du vill bli.

Förändringstakten är hög och accelererande med en ständigt ökad mängd information och intryck. Det blir svårare och svårare att ha en överblick och ett perpektiv vad som är viktigt och vad som är informationsbrus. Ändå är ett sådant ”helikopterseende” viktigt.


Fler lärdomar och snabbare utveckling

En coach hjälper dig att lyfta fram bilden av vem du är och vad som är möjligt för dig.

En coach hjälper dig också att hålla fokus och att samtidigt upprätthålla den övergripande bilden av ditt yrkesliv och privatliv.

Mål är viktiga. De ger riktning, fokus och energi. Bra mål klargör vart du är på väg och gör det lättare att kommunicera med andra. Å andra sidan kan dåliga mål orsaka stress och splittring.

En coach hjälper dig att sätta mål för det som verkligen är väsentligt för dig – för ditt privatliv och din yrkesroll. Och coachen hjälper dig att hålla dig till målen när de en gång är satta.

vinjett

Startsida

Vem är du?

Vem är jag?

Jobbcoaching

Karriärcoaching

Ledarskap

Kontakt

item3a1
Logotypnr5