item3

VEM ÄR DU?

Vem anlitar en coach?


Människor som vill ha någon typ av förändring i sitt liv, dvs alla människor som söker och strävar efter något annat, kanske bättre – inom t ex karriär, hälsa, relationer.

Det finns olika skäl och anledningar till varför människor väljer att bli coachade. Det som är gemensamt och som förenar dessa människor är viljan att förändra något till det bättre.

Vad du sysslar med, vilken utbildning du har, vilken bakgrund du har spelar ingen roll.

Du har förmodligen ett otal av möjligheter, outnyttjade resurser och unika gåvor som väntar på att upptäckas och berika ditt eget och andras liv.
 

Vad gör en coach för dig?


En coach ser dig (coachéen) alltid som en resursrik person och är vägledande och stöttande. Coachen är ett professionellt bollplank och arbetar med en rak fråge- och samtalsmetodik.

Coachen hjälper dig att utvecklas, forma ditt liv och nå dina mål, både på det professionella och personliga planet.
 

Det enda hindret för att du ska lyckas – är du själv! Vi har alla de resurser vi behöver!

vinjett

Startsida

Vem är du?

Vem är jag?

Jobbcoaching

Karriärcoaching

Ledarskap

Kontakt

item3a1
Logotypnr5